5/5

استابلایزر تک فاز

قیمت : تماس بگیرید

توضیحات تکمیلی

مجهز به

مدار تقویت و تضعیف ولتاژ

دارای

سیستم محافظ

ویژگی

ولتاژ خروجی240 ولت (معادل 275 ولت ورودی) و یا کمتر از 190 ولت (معادل 140 ولت ورودی)

توضیحات تکمیلی

مجهز به

مدار تقویت و تضعیف ولتاژ

دارای

سیستم محافظ

ویژگی

ولتاژ خروجی240 ولت (معادل 275 ولت ورودی) و یا کمتر از 190 ولت (معادل 140 ولت ورودی)