راه اندازی یک دیزل ژنراتور، شرایط نصب و رعایت اصول ایمنی و کارکردی آن، تاثیری مستقیم بر میزان راندمان کاری آن دارد. بسیاری از کارخانجات و صنایعی هستند که دیزل ژنراتور ها خود را به صورت غیر حرفه ای راه اندازی می کنند و سال ها با راندمانی پایین در حال بهره برداری ناقص از دیزل ژنراتور های خود می باشند.

نداشتن آگاهی آن ها و راه اندازی دیزل ژنراتور بدون راهنمای مناسب باعث می شود میزان راندمان کسب شده با هزینه ای که پرداخته اند تناسبی نداشته باشد.

در نصب دیزل ژنراتور، هوای ورودی باید از سمت ژنراتور وارد و از سمت رادیاتور موتور دیزل خارج شود. این امر به دلیل این است که اصولا دمای ژنراتور همیشه پایین تر از موتور دیزل است. که باعث می شود، هوای محیط به راحتی بتواند گرما را از ژنراتور و موتور دیزل جذب کند.

از موارد مهمی که در نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور میبایست رعایت گردد به شرح ذیل میباشد

مکان نصب دیزل ژنراتور
فونداسیون
شرایط آب و هوایی
نحوه ی زانو دادن به لوله اگزوز موتور دیزل
نحوه ی سوخت رسانی به دیزل ژنراتور
طراحی داکت خروجی رادیاتور دیزل ژنراتور