دیزل ژنراتور چیست؟

در بسیاری از موارد، یک دیزل ژنراتور به عنوان یک شبکه ایمنی، یک منبع تغذیه (در صورت خاموشی یا اختلال) عمل می کند. برای حل این مشکل در مدارس، بیمارستان ها، مراکز خرید، انبارها، کارخانه ها، دفاتر، ساختارهای مالی و سایر سازمان های دیزل ژنراتور را خریداری می کنند.

مطالعه بیشتر