منبع تغذیه تک فاز و سه فاز چیست؟

دیزل ژنراتورهای مختلف بسته به ویژگی های طراحی و قدرت آنها جریان متفاوتی تولید می کنند. دو دسته کلی از پیشرفت ها با هدف جلب رضایت مصرف کنندگان داخلی و صنعتی وجود دارد

مطالعه بیشتر

دیزل ژنراتور چگونه کار می کند؟

ابتدا هوا به داخل ژنراتور رانده می شود تا فشرده شود، سپس گازوئیل تزریق می شود. ترکیب این دو فرآیند: فشرده سازی هوا و تزریق سوخت، به تولید گرمای شدید که باعث احتراق سوخت می شود کمک می کند. احتراق گازوئیل ژنراتور را راه اندازی می کند، محور مرکزی را به حرکت در می آورد و انرژی مکانیکی را با کمک دینام به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. بنابراین، ژنراتور شروع به تولید انرژی الکتریکی لازم می کند تا با توجه به نیاز تجهیزات متصل به آن و فضایی که قرار است انرژی آنجا را تامین کند، توزیع شود.

مطالعه بیشتر